Значение на министър-председател

минѝстър-председа̀тел
минѝстър-председа̀телят, минѝстър-председа̀теля, мн. минѝстър-председа̀тели, м. Председател на министерски съвет, на правителство; премиер. // прил. минѝстърпредседа̀телски, минѝстърпредседа̀телска, минѝстърпредседа̀телско, мн. минѝстърпредседа̀телски. Министърпредседателски пост.

🔖

Термин на деня


📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".