Значение на мероприятие

мероприя̀тие
мн. мероприя̀тия, ср.
1. Начинание, планирано действие, което цели осъществяването на нещо. Културно-просветни мероприятия.
2. Прен. Пренебр. Някакво действие, събитие, проведено формално, без интерес от страна на участниците в него.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".