Значение на ментален

Термин от психологията отнасящ се до всичко, което става в ума на човека: ментален процес - мислене; ментален обект - образът на дядо Коледа Той се чувстваше объркан и некомфопртно в собствения си ментален замък.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".