Значение на колко

ко̀лко
въпр. мест.
1. Във въпрос за брой или количество. Колко момчета има във вашия клас? Колко лева искаш? Колко захар да купя?
2. Във въпрос за степен и/или количество на качество. Колко дълго ще се бавиш? Колко много ме обичаш? Колко е красива, колкото мама ли?
3. В реторични изречения: за означаване на висока степен; много, дълго. Колко си лош! ( = Много си лош.) Колко се забави! ( = Много, дълго се забави.)
4. Като съюз. За въвеждане на подчинено изречение. Всеки ме пита колко съм дал.

🔖

Термин на деня


📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".