Значение на иносказателно

Идва от думата - иносказателен. Означава изречен заобиколно, неясно, преносно. "Лъскавата секира и ръждясалият търнокоп" от баснята на Стоян Михайловски "Секира и търнокоп" иносказателно представят обобщените образи на трудолюбивия и ленивия човек.