Значение на инвалид

инвалѝд
мн. инвалѝди, м. Лице, което е с намалена или напълно изгубена работоспособност в резултат от болест или нараняване. • Военноинвалид. Лице, станало инвалид по време на война или на военна служба. // прил. инвалѝден, инвалѝдна, инвалѝдно, мн. инвалѝдни. Инвалидна количка.

🔖

Термин на деня


📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".