Значение на имплозия

(implosion) — Взрив, насочен навътре; Компресия на вещество обхванато от концентрична взривна вълна. В освободеният обем зад вълната се създава вакуум. (implosion) — Терминът е бил използван от Laing (1960) за описване на страх да не бъдат унищожени от реалността, която изпитват хората, лишени от основната онтологична сигурност (вж. онтология).

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".