Значение на илитерат

чуж. от лат. illiteratus (през средновек. англ.) 1. Необразован, неук, неграмотен или полуграмотен човек; особено: такъв, който не умее да чете и пише 2. a) който показва или е белязан с липса на елементарно познание за езика и литературата б) който грубо нарушава (говоримо или писмено) официално приети и утвърдени модели на изразяване 3. Който показва или е белязан с липса на основни познания в дадена сфера или дял от знанието музикален илитерат Първа известна употреба: 15-ти век. Тя не искаше никой да узнае, че е илитерат. Той беше политически илитерат и никога не беше гласувал на избори. Тя е пълен илитерат по отношение на компютрите.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".