Значение на заря

заря̀
ж., само ед.
1. Силна слънчева светлина, обикн. при изгрев и при залез слънце. Утринна заря.
2. Само мн. В поезията – светлинни лъчи.
3. Начало, зараждане на нещо ново. Зарята на Ренесанса. Зарята на ХХ век. ж., само ед.
1. Спец. Сигнал за проверка или сбор.
2. Илюминации по случай празник. Зарята снощи беше много красива.
3. Вечерно военно тържество с илюминации по случай празник. На Ботевата вечер има заря.

🔖

Термин на деня


📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".