Значение на закопчавам

закопча̀вам
закопча̀ваш, несв. и закопчѐя, св.; какво. Съединявам части на дреха, на обувка, затварям чанта и под. с помощта на копче или закопчалка, цип. – закопчавам се/закопчея се. 1. Затварям с копче, закопчалка, цип дреха, обувки и под., които са на мене. Закопчей се, студено е.
2. За дреха, обувки и под. – снабден съм с отвор, който се затваря с копче, закопчалка и под. // прил. закопча̀н, закопча̀на, закопча̀но, мн. закопча̀ни. // същ. закопча̀ване, ср.

🔖

Термин на деня


📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".