Значение на зад

зад
предлог.
1. За означаване на място откъм гърба или откъм обратната за нас страна. Децата са строени едно зад друго. Зад къщата има градина. Зад върха изгряваше слънцето.
2. За означаване на обект или лице, под чието прикритие съществува нещо. Кой се крие зад тази фирма?
3. За посочване на лице или обект, което получава подкрепата на някого. По този въпрос аз стоя зад тебе.Зад граница. В чужбина.

🔖

Термин на деня


📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".