Значение на дефективен

дефектѝвен
дефектѝвна, дефектѝвно, мн. дефектѝвни, прил. Спец.
1. В медицината – който е с физически или психически дефекти.
2. В езикознанието – който не притежава присъщите на съответния клас форми. Дефективни съществителни имена.

🔖

Термин на деня


📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".