Значение на бланка

бла̀нка
мн. бла̀нки, ж. Лист хартия на учреждение, специално подготвен за попълване, писане, кореспонденция. // прил. бла̀нков, бла̀нкова, бла̀нково, мн. бла̀нкови.

🔖

Термин на деня


📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".