Значение на библиофил

библиофѝл
мн. библиофѝли, м. Любител и събирач на книги. // прил. библиофѝлски, библиофѝлска, библиофѝлско, мн. библиофѝлски. Библиофилско издание.

🔖

Термин на деня


📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".