Значение на бел

бел
бѐлът, бѐла, мн. бѐлове, (два) бѐла, м. Диал. Права лопата, лизгар. бѐлът, бѐла, мн. бѐлове, (два) бѐла, м. Спец. Във физиката – единица за измерване силата на звука.

🔖

Термин на деня


📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".