Значение на безразборен

безразбо̀рен
безразбо̀рна, безразбо̀рно, мн. безразбо̀рни, прил. В който няма ред, система; хаотичен. Безразборни удари. // нареч. безразбо̀рно. Хвърлям безразборно.

🔖

Термин на деня


📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".