Значение на апартейд

(юри.) Престъпление, състоящо се в установяване и поддръжане на господство или систематично потисничество на една расова група от хора над друга. Формите, в които се осъществява апартеидът са: налагане такива условия на живот, които водят до пълно или частично физическо унищожаване на една расова група; прилагане на мерки, които възпрепятстват участието на членове на тази група в политическия, социалния, икономическия и културния живот на страната, както и лишаването им от основни права и свободи, и др. Апартеидът се счита за престъпление против човечеството (човечността).3

Значение на апартейд

(юри.) Престъпление, състоящо се в установяване и поддръжане на господство или систематично потисничество на една расова група от хора над друга. Формите, в които се осъществява апартеидът са: налагане такива условия на живот, които водят до пълно или частично физическо унищожаване на една расова група; прилагане на мерки, които възпрепятстват участието на членове на тази група в политическия, социалния, икономическия и културния живот на страната, както и лишаването им от основни права и свободи, и др. Апартеидът се счита за престъпление против човечеството (човечността).3

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".