Значение на авторитетен

авторитѐтен
авторитѐтна, авторитѐтно, мн. авторитѐтни, прил.
1. Който има авторитет.
2. Който заслужава доверие. Авторитетно мнение. Авторитетен вид.
3. Който не допуска възражение. Авторитетен тон.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".