Значение на цесия

цѐсия
мн. цѐсии, ж. Спец. В банковото дело – договор, с който кредитор отстъпва своите вземания и правата по тях върху трето лице.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".