Значение на харта

ха̀рта
мн. ха̀рти, ж. Название на документ – споразумение с особена обществена значимост, често в междудържавните отношения. Харта за правата на човека.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".