Значение на предлог

предло̀г
мн. предло̀зи, (два) предло̀га, м.
1. Спец. Неизменяема дума, която е разположена пред име и показва включването му в отношения, връзки, зависимости.
2. Търсена привидна причина. Напуснах стаята под предлог, че трябва да се обадя по телефона.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".