Значение на прагматизъм

прагматѝзъм
м., само ед. Спец.
1. Философско направление, което отрича обективната истина, а признава само практическите резултати като критерий за обясняване на философските идеи.
2. В историята – направление, което излага събитията като низ от факти, без да ги обяснява от гледище на обективните закони на историческото развитие. // прил. прагматѝчен, прагматѝчна, прагматѝчно, мн. прагматѝчни. Прагматичен ум. // прил. прагматѝчески, прагматѝческа, прагматѝческо, мн. прагматѝчески.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".