Значение на персонал

персона̀л
м., само ед. Съвкупността от всички служители в учреждение или заведение, представляваща група по професионален или друг признак. Персоналът на болницата. Обслужващ персонал.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".