Значение на палачор

1. Мърляч, нечист човек. 2. Човек, който не чисти на работното си място, който не подрежда и не привежда нещата в ред. в Най-общ смисъл точа е човек,който не пази свои и поверени нему вещи ,разпилян,не си чисти жилището.мизерник