Значение на модалност

мода̀лност
модалността̀, само ед., ж. Спец. Граматическа категория, изразяваща отношението на говорещия към действителността (реалността) на изказването чрез наклонение, интонация, частици и др.