Значение на курва

Жена която прави секс за пари и за забава! Така хубаво си изкарахме с тази курва, но ми напомни че все пак трябва да си платя за услугата!

Значение на курва

Жена която прави секс за пари и за забава! Така хубаво си изкарахме с тази курва, но ми напомни че все пак трябва да си платя за услугата!

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".