Значение на контаминация

контамина̀ция
мн. контамина̀ции, ж. Спец. В езикознанието – възникване на нов израз или значение по пътя на обединяване на елементи от два израза.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".