Значение на колаборация

само ж.р., само ед. 1. Акт на съвместна работа по изпълнението на общи или различни цели. Съвместна работа. Ползотворно сътрудничество между две фирми. Културно сътрудничество. 2. Сътрудническа дейност в списание или вестник.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".