Значение на егати

егати, егаси – разговорна дума (възприема се като жаргон) израз на учудване, подчертаване на дадено действие или явление, както за одобрение и възхищение, така и за отрицание, респ.като израз на огорчение и съжаление, напр.: „егати и работата” – хубава работа, каква работа, но и скапана, оттървана работа, „егати и човека” – какъв човек, но и като отрицание, лош човек, човек който те е разочаровал. Откриваме точен аналог в осетинското дигорско ægаjti, ægajtimа, иронско ægajtmа – добре, хубаво, какво, отлично, прекрасно, слава богу и в дигорското ægаdæ, иронското ægаd – безславно, безчестно, позорно, лошо, срамно, компрометирано. Виждаме ясен алански (прабългарски) произход на българския израз с последваща контаминация (припокриване) на двете противоположни значения. Абаев обяснява ægajtmа/ægajtimа от æ-gaj, æ-kaj – не пипан, цял, невредим, респ.здрав, а ægаd, от æ-kаd – без слава, от kаd – слава, известност, познато и в български като кадърен – известен, способен. /ВА-С-1,стр.118/ Формата егаси, отразява изцяло осетинското ægаs/ægаs, igas – цял, невредим, израз на одобрение, произлиза от æ-gаs, æ-kаs, от æ- не и kаs – скъсявам, режа, българското късам. В унгарски égisz – цял, жив, невредим е древен алано-унгарски изоглос. /ВА-С-1,стр.119/
Използвано „ПРАБЪЛГАРИЗМИТЕ” - ЕТИМОЛОГИЯ И ПРОИЗХОД НА НЯКОИ СМЯТАНИ ЗА ПРАБЪЛГАРСКИ ПО ПРОИЗХОД ДУМИ Автор: д-р Живко Войников

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".