Значение на влияние

влия̀ние
мн. влия̀ния, ср.
1. Въздействие. Оказвам влияние. Изпитвам влияние. Под влиянието на приятелите си.
2. Само ед. Авторитет, власт, престиж. Имам влияние.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".