Значение на алокативна

(икон.) Свързана е с въздействие върху процеса на разпределение на ресурсите с цел постигане на по - добра ефективност в икономиката

Значение на алокативна

(икон.) Свързана е с въздействие върху процеса на разпределение на ресурсите с цел постигане на по - добра ефективност в икономиката

Значение на алокативна

разпределителна Алокативната функция на пазара осъществява ефективното разполагане и разпределение на производствените ресурси.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".