Гласувай за тази страница
протагонист

Протагонистът представлява главен герой (централна или основна фигура) в драма или история. Съществителното "протагонист" произлиза от гръцката дума πρωταγωνιστής (protagonistes), буквално "играещият първостепенна роля, главен актьор". В древногръцкия театър трима актьори играят всички основни драматични роли в трагедията; главната е изиграна от протагониста, а останалите две от деутерагониста и тритагониста.


0 (0%) 0 (0%)
Добавено от evkalipt

Добави значение