Гласувай за тази страница
диверсификация

диверсифика̀ция

ж., само ед. Отказ от едностранчива специализация, придобиване на многостранен, многоотраслов характер.


123 (86%) 20 (14%)
Добавено от Anonymous

1. Разностранно развитие;
2. Придобиване на многостранен, многоотраслов характер;
3. Инвестиционна стратегия за намаляване на риска;
4- Фин. Покупка на ценни книжа от различни емитенти, от различни стопански отрасли и в различни валути; / лат. /
" Първите ни приоритети са да свържем нашата енергийна преносна мрежа с нашите съседи, за да бъде осигурена диверсификацията на доставките, за да се избегне кризата с доставките, както се случи преди време ".
Николай Младенов - / външен министър на РБългария /.


105 (93%) 8 (7%)
Добавено от Роко бароко 77

Разнообразие; различие - диверсификация, от английски: diversification, от diverse - различен)


35 (83%) 7 (17%)
Добавено от Свилен Томов

Добави значение